Fontosabb 2011-es adó- és járulékváltozások

2010. december 23 - Bejegyezte: admin

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-re

Személyi jövedelemadó

1. Egykulcsos, 16 %-os szja-rendszer kerül bevezetése
 (Az adóalap-kiegészítés, azaz a szuperbruttó jövőre még megmarad, 2012-ben viszont 13,5 százalékra csökkenne a mértéke, 2013-tól pedig megszűnne.)

2, 2011.01.01.-től 16%-os adómértéket kell alkalmazni valamennyi külön adózó jövedelemre:

 •  ingó és ingatlan vagyon átruházásból,
 • béren kívüli juttatásból,
 • tőkejövedelemből (kamatjövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, ellenőrzött tőkepiaci jövedelemből),
 • egyéb kamatkedvezményből, nyereményből származó jövedelemből is.

3, Az adójóváírás a szuperbruttósított bér 16 %-a, jogosultsági hónaponként legfeljebb 12 100 forint, amit teljes egészében 2,75 millió forintos éves jövedelemig, csökkentett összegben legfeljebb 3,96 millió forintig lehet érvényesíteni.

4,  Családi kedvezmény ezentúl már 1 gyermek után is érvényesíthető. A családi pótlékra jogosult gyermeket nevelő adózó:
          * az 1- és 2 gyermekesek gyermekenként 62 500 forinttal/hó,
          * a 3 vagy több gyermeket nevelők gyermekenként 206 250 forinttal/hó csökkentheti adóalapját.
A kedvezmény továbbra is megosztható a szülők között, házastársak esetében (orvosi igazolás alapján) már a várandósság idején is érvényesíthető lenne.

5,  A magánszemély által önkéntes pénztárba, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlára utalt összeg adókedvezménye 30-ról 20 %ra csökken.

6, Teljesen átalakuln a természetbeni juttatások rendszere, a törvényből eltűnik ez a fogalom, amit a nem pénzbeli juttatás vált fel. A munkáltatói/kifizetői juttatások tartalmától függően a következőképpen alakulnak a közterhek:

 • Béren kívüli juttatásoknál a kifizetőt 16 %-os szja terheli, amit a juttatás értékének 119 %-a után kell megfizetni.
    – üdülési csekk, üdülési szolgáltatás,
    – melegétkeztetés,
    – az önkéntes pénztári támogatások,
    – internethasználat juttatása,
    – helyi utazási bérlet,
    – iskolakezdési támogatás,
    – Széchenyi- pihenőkártyára utalt összeg,
    – juttatás szövetkezet közösségi alapjából,
    – iskolarendszerű képzés munkáltató által átvállalt költsége.
 •  Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatásoknál a kifizetőnek a juttatás értékének 119 %-a után, 16 %-os szja-t és 27 %-os egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie például a
    – a kifizető által hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén magánszemélynek juttatott   adóköteles bevétel,
    – reprezentáció, az üzleti ajándék adóköteles része
    – a csoportos életbiztosítás,
    – a cégtelefon használata,
    – reprezentációnak nem minősülő vendéglátás költsége, ha nem állapítható meg a juttatásban részesülő személy által szerzett bevétel,
    – a kifizető által jogszabály alapján a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás,
    – a minimálbér 1 %-át meg nem haladó értékű reklámcélú vagy egyéb, adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő juttatás (pl. szóróajándék),
    – a béren kívüli juttatások kedvezményes adózású értékhatárán felüli rész.
 • Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások esetében a felbruttósított értékük után a magánszemély adózik 16 %-kal. A magánszemély és a juttató TB terheit a felek közti jogviszony határozza meg.
    – munkáltató által adott magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés,
    – művelődési intézményi szolgáltatás,
    – minden munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás ill. ezek révén juttatott adóköteles bevétel,
    – sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás,
    – ingyenes vagy kedvezményes személyszállítási szolgáltatás.

7,  Megszűnik az adóterhet nem viselő járandóság fogalma. Ami korábban adóterhet nem viselő járandóságnak számított az ezentúl adómentes (pl. nyugdíj, gyes).

8,  Az egyéni vállalkozóknak évi 500 millió forint éves adóalapig 10 %-os vállalkozói szja-t kell fizetniük, az afölötti részre 19 %-ot.

Szintén 16 %-al adózik az egyéni vállalkozó által költségként elszámolt vállalkozói kivét, valamint vállalkozói osztalékalap.

Társadalombiztosítás

 1,  A nyugdíjjárulék mértéke az általános 9,5 %-ról 10 %-ra emelkedik.

2,  A magánnyugdíj-pénztári tagoknál a tagdíj mértéke 0 %, a nyugdíjjárulék mértéke 10 %.

3,  A TB járulékokat nem a tevékenységre jellemző, hanem a tényleges kereset, de legalább a minimálbér, legalább középfokú szakképzettséget igénylő főtevékenység esetén pedig a garantált bérminimum után kell megfizetni.

4,  A nem biztosítottak havi egészségügyi szolgáltatási járuléka 4950 forintról 5100 forintra nő.

-5, A hallgatói munkadíj után TB járulékot kell fizetni, ami egyúttal TB ellátásra jogosít.

Társasági adó

A társasági adó mértéke: évi 500 millió forint adóalapig 10 %, a fölötte lévő részre 19 %.
Tervek szerint 2013-tól az adóalap összegétől függetlenül egységesen 10 % lenne a társasági adó.

Feltöltési kötelezettség: 2010.12.16-tól 50 millió forintról 100 millió forintra nőtt az az adóelőleg kiegészítés árbevételi értékhatára. Az új értékhatárt már a 2010.12.20-ig teljesítendő feltöltésre is alkalmazni kell.